něco nám vzkažte
...takový prostor pro kulturní činnost nesemletých naivních individuí.

Blázni.cz - dobrý kanálnebo přijďte v pondělí 17. 6. 2024 na slet bláznů v 19h do klubu Paliárka            

O povinnosti a vůli (úvaha, Pan Žu) • Unde malum (úvaha, Pan Žu) • (bez názvu) (úvaha, Pan Žu) • (bez názvu) (úvaha, Pan Žu) • V zrcadle (poezie, Pan Žu) • Jakub Jelínek je občan státu (úvaha, Pan Žu) • Samsara (poezie, Pan Žu) • Zdravé sobectví existuje, dobré sobectví nikoliv. (úvaha, Pan Žu) • Den nezávislosti (poezie, Pan Žu)

13.12.2023  (upr. 14.12.2023)
Den nezávislosti

(manifest)

Dnešním dnem vyhlašujujeme
DEN NEZÁVISLOSTI

Na pivu, na partnerech a vůbec na drogách
na Východu a Západu
NA PROSTORU A ČASE
na penězích
na uspokojování potřeb
na uznání a vlastním egu
nezávislosti žen na mužích
mužů na ženách
kultury na pochopení
nabídky na poptávce
tvrzení na interpretaci
faktu na úhlu pohledu.

Toto je
Všeobecná deklarace nezávislosti jsoucna na bytnosti
světla na tmě
tmy na světle

Dále vyhlašujeme nezávislost
- na jízdních řádech
- na společenských trendech
- na normách a pravidlech
- na Vašich názorech
- NA ZÁKONECH A POLICII České Republiky
- na zeměpisné šířce
- na mentalitě národa
- na duchu doby
- na požitcích, sladkostech, ČOKOLÁDĚ, kávě a čaji, které je tímto nutno rozpustit v bostonském zálivu
- na kontextu

Dnešním dnem vyhlašujeme Zen nezávislosti,
Mezinarodní DEN ZEN.

 

 

 

25.10.2021
Zdravé sobectví existuje, dobré sobectví nikoliv.

Určitá míra sobectví je zdravá. Žádná míra sobectví ale není dobrá. Mimo jiné to také znamená, že určitá míra zla je zdravá. A mimo jiné to také znamená, že zdraví není vždy pro naše* dobro.

Přejeme si navzájem, abychom byli šťastni** a zdrávi. Ale co si přejeme především? Jak si vybereme, máme-li být buď zdrávi na úkor bytí šťastnými, nebo šťastni na úkor zdraví?

Nechat se ukřižovat, otrávit pelyňkem, upálit; zapálit se protestně, holým tělem stát v cestě tanku - nic z toho nenapomáhá zdraví***. Zdraví má vůli k životu.

Je zdravé chtít se zachovat. Jednat z nelásky, i kdyby to umožnilo poté jednat z Lásky, je ale kompromis. Sobectví kompromituje, koroduje naši šťasnost. Je nešťastné chtít se zachovat, je nešťastné myslet na sebe.

Evoluce má svůj rub: moudřejší ustoupí, přežije barbar. Osvobození odcházejí do Nirvány v každé době dějin. Síla, násilí točí kruhem samsáry.


___
* pro dobro. Dobro je naše dobro. "Naše" je zde použito pansubjektivně. Jednat dobře je jednat z Lásky a to je jediné dobro pro jednotlivce i pro druhé. Především proto, že jedno jsou.
** záměrně nepoužívám obrat "štěstí a zdraví", ježto štěstí je v češtině dvojsmyslné, znamenajíc šťastnost i štěstěnu. Předpokládám, že panuje obecná shoda na tom, že být šťastný a nemít štěstí je více žádoucí než mít štěstí a nebýt šťastný, a že je to takto povětšinou míněno i ve slavnostních přáních. Ostatně, Happy Birthday.
*** Napomáhá snad ukřižování šťastnosti? Nevede spíše k utrpení, pašiji? K opuštěnosti Otcem? Ale i křesťanství mluví o věčné blaženosti. Vzdejme se tedy klidně slova šťastnost a mluvme o naplněné Lásce, spokojenosti, upokojeném duchu. Anebo vůbec nemluvme.

26.10.2020
Samsara

Tak Ty prej už víš
co je to touha
že je sobecká
že je to klam ega
přivlastnění
identifikace
objektifikace
a že je zbytečná a hloupá

ale jestlipak víš,
co je to vášeň
co je chtíč a chtivost
smyslnost a přitažlivost
ztráta rozumu, pomatení smyslů
a bláznovství?

kladeš mi otázky jako král Milinda
a v žilách už Ti koluje jed
Tvoje město hoří
a Tvoje hrdinská pohodlnost
vyjednává příměří.

12.5.2017
Jakub Jelínek je občan státu

Jakub Jelínek je občan státu. Celým jménem Vážený pan Bc. Jakub Jelínek, DiS., nar. 9.4.1987 v Praze, tituly nepoužívá. Byl vychován svými rodiči, oženil se za Markétu rozenou B. (zvláštní složka), vystudoval Tvorbu textu a Filosofii, zdědil část domu na Kladně, kam se odstěhoval, zanechal studia, v r. 2017 si samostatně vydělává jako vývojář webových stránek. Má pravděpodobně 183 cm na 65 kg, do r. 2017 bez větších zdravotních problémů.


Jakub Jelínek je faktum dějin v některých jejich výkladech, je pojmem pro ohraničený děj a zastřešujícím označením pro evidovanou složku dat.


Jakub Jelínek je (nepříliš originálním) autorem filosofického systému, který ovšem nepublikoval, snad možná s výjimkou své bakalářské práce. Tento systém vychází z buddhismu, v němž nachází místo pro křesťanský pojmem lásky (u JJ s velkým L) i spinozovský pantheismus, tedy ztotožněním pojmu Boha s pojmem přírody, v případě našeho autora s pojmem Vesmíru. Stejně jako v kantianismu je zde dobro v jednání otázkou výhradně principu tohoto jednání. Láska jakožto princip zakládá dobré jednání a stojí v protikladu k sebestřednosti, která zakládá jednání špatné, jsouc sama založena v klamu ega. Tato Láska jako protipól ega je láskou bez touhy (nároku, závislosti). Jedná se údajně o konkrétní lásku k druhé bytosti, která je zároveň prožíváním jednoty Vesmíru, tedy Boží jednoty. Dobro je v tomto systému otázkou výhradně principu jednání, tedy nelze hodnotit pozitivně fakta (objekty). 

6.3.2015
V zrcadle

Hledíš-li na sebe, buď zrcadlem.

Jen tak spatříš fraktál.

28.2.2015
(bez názvu)

Všechna má jména jsou pseudonymy.

11.2.2015
(bez názvu)

Vše, co dělám, je provokace.

11.2.2015
Unde malum

Když dáte lidem možnost něco někam napsat, velká většina napíše své jméno. Proč? A není i řeč zvířat podobná? Neznamenají jejich zvuky nejčastěji právě: jsem tady?
Sebestřednost: něco, s čím se každá bytost rodí. Klam ega, dávající životu jeho dramatičnost; vrozený hřích, zkouška. Špatně položená otázka: proč je zlo?, která měla znít: proč je život? Protože je sebestřednost.

30.11.2014
O povinnosti a vůli

Mnozí si bohužel ještě myslí, že

to, co mají dělat,

je něco jiného, než

to, co chtějí dělat.⇡nahoru⇡